Za tydzień sesja

W czwartek, 31 sierpnia br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 29 punktów. 
Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".
 
Wśród projektów uchwał znalazły się:
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Jaworzna za pierwsze półrocze 2017 roku.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2027, w tym o przebiegu realizacji przyjętych przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.
Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok miasta Jaworzna.
Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 - 2027.
Projekt uchwały  w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Projekt uchwały  w sprawie nadania statutu Szkołom Podstawowym nr 2, 4, 11 12, 13, 17, 21, oraz Szkole Podstawowej dla Dorosłych.
Projekt uchwały  w sprawie wskazania imienia Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 9 w Jaworznie.
Projekt uchwały  w sprawie częściowej zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjno-administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Jaworzna.
Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym oraz szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, a także publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, placówkom oświatowym i szkołom prowadzonym na terenie Jaworzna przez podmioty inne niż Gmina Miasta Jaworzna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonych dotacji.
Projekt uchwały  w sprawie przejęcia mienia, należności i zobowiązań oraz dokumentacji szkolnej w związku z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
Projekt uchwały  w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w Jaworznie.
Projekt uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Victoria" w Jaworznie.
Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie prawa własności nieruchomości gminnej położonej przy ul. Poniatowskiego, zabudowanej boiskiem sportowym.
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TWJ Online

Cennik reklam

Gorące Wiadomości


Adres redakcji i biura ogłoszeń:

43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 41/3,

tel. 32 747 60 66, e-mail: twj@twj.pl

Wydawca: GPRINT Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! polityka cookies